Course Information

Prior to the start of the Autumn term, information about specific Music and Drama courses and any equipment lists will be posted here.

<– Please select the relevant area for course information.

Not all courses will have specific information to post, but you can also find comprehensive information about all of our courses on the RWCMD website

Cyn dechrau tymor yr Hydref caiff gwybodaeth am gyrsiau penodol Cerddoriaeth a Drama ac unrhyw rhestrau offer eu postio yma.

<– Dewiswch y’r adran berthnasol ar gyfer gwybodaeth cwrs.

Ni fydd gan bob cwrs wybodaeth benodol i’w phostio ond gallwch weld gwybodaeth lawn ein holl gyrsiau ar wefan CBCDC.