Published: 20/07/20

Prior to the start of the Autumn term information about specific courses, and any equipment lists will be posted here.

Not all courses will have specific information to post, but you can also find comprehensive information about all of our courses on the RWCMD website

A summary of individual course content can be found here.

Cyn dechrau tymor yr Hydref caiff gwybodaeth am gyrsiau penodol ac unrhyw restrau offer eu postio yma.

Ni fydd gan bob cwrs wybodaeth benodol i’w phostio ond gallwch weld gwybodaeth lawn am ein holl gyrsiau ar wefan CBCDC

Gallwch weld crynodeb o gyrsiau unigol yma.